Aanmelden najaar 2020

Inschrijving staat open voor gevorderde amateurs en professionals. Er is met name bij de violen I en II ruimte voor nieuwe leden. Plaatsing geschiedt in onderling overleg.

Mail z.s.m. aan Nanske de Jong Schouwenburg of je mee wilt doen:

secretariaat@kennemerconsort.nl

De deelnemersbijdrage is nog niet bekend. Dit bedrag graag overmaken naar rekeningnummer NL16 INGB 0006282713 t.n.v. het Kennemer Consort te Heemstede onder vermelding van voorjaar 2020.

Geef een reactie